หอการค้ามอบเงินทอดผ้าป่าการกุศล ที่ห้องพระนรราชจํานง โรงพยาบาลสมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชRead More →

จิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ นายโชติพัฒน์ สิชฌรังษี ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา เราRead More →

ตักบาตรวันวิสาขบูชา นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหาRead More →

วัดท่าไม้จัดพิธีบุญใหญ่ มอบโคกระบือ 70 ตัว เข้าโครงการเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เมื่อเวลาประมาณ 16.09 น.ขRead More →