บริษัท สมุทรสาคร เนเชอรัลคลีนเอนเนอร์จี จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม “ทอดผ้าป่าด้วยขยะรีไซเคิล”

บริษัท สมุทรสาคร เนเชอรัลคลีนเอนเนอร์จี จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม “ทอดผ้าป่าด้วยขยะรีไซเคิล”

นายอนุพงศ์ มุทราอิศ  ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท สมุทรสาคร เนเชอรัลคลีนเอนเนอร์จี จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม “ทอดผ้าป่าด้วยขยะรีไซเคิล” เนื่องในวันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดบางตะคอย ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันบริหารจัดการขยะมูลฝอยและนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”

บริษัทฯ ได้ตะหนักถึงความสำคัญของการแยกขยะเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ ทางบริษัทฯ และพนักงานจึงได้ร่วมบริจาคเงินและขยะรีไซเคิล จำนวน 10 ประเภท ได้แก่ ขวดแก้ว พลาสติกสี ขวดพลาสติกขุ่น ขวดพลาสติกใส กระดาษรวม กระดาษลัง อะลูมิเนียม สังกะสี เหล็ก แผ่น CD/DVD เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะ ใช้หลักการใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน  ตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” และส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนกับวัฒนธรรมประเพณีทางศาสนาของคนไทยสืบไป

Comments

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.