ต้อนรับคณะสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5

ต้อนรับคณะสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5

ต้อนรับคณะสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5

            คณะผู้บริหาร บริษัท สมุทรสาคร เนเชอรัล คลีนเอนเนอร์จี จำกัด ให้การต้อนรับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร ในโอกาสที่เข้าตรวจเยี่ยมกระบวนการคัดแยกขยะ และระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างน้ำที่ได้บำบัดแล้ว นำไปตรวจวิเคราะห์และประเมินสมรรถนะการเดินระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัท สมุทรสาคร เนเชอรัล คลีนเอนเนอร์จี จำกัด โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อแนะนำในกระบวนการจัดการคัดแยกขยะ และระบบการบำบัดน้ำเสีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการที่ดีมากยิ่งขึ้น

+

Comments

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.