การจัดการขยะใน Sweden

การจัดการขยะใน Sweden

การจัดการขยะใน Sweden

สวีเดนกับการประสบความสำเร็จในการจัดการขยะและเพิ่มการนำเข้าขยะเพื่อพลังงานผลิตความร้อนและไฟฟ้าทั่วโลกหันมารณรงค์ในการรักษาสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นสวีเดนเป็นประเทศที่มีกระแสรักษ์โลกอันดับต้นๆของโลกและประสบความสำเร็จมากในการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์โดยการจัดการขยะสู่พลังงานจากแหล่งข่าวนิตยสารFast Companyวันที่ 23 ตุลาคม 2555 กล่าวว่าสวีเดนประสบความสำเร็จในการนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อผลิตพลังงานอย่างมากจนเหลือขยะเพียงแค่ร้อยละ 4 ของขยะทั้งหมดที่เป็นส่วนเหลือในการขุดหลุมฝังกลบนับว่าเป็นตัวเลขที่น่ายินดีกับประเทศมากแต่ในทางกลับกันสวีเดนกำลังเผชิญกับปัญหาใหญ่ คือสวีเดนไม่มีขยะเพียงพอในการใช้เป็นพลังงานในการเปลี่ยนแปลงขยะเป็นพลังงานการแก้ปัญหาของประเทศสวีเดนปัจจุบันคือ นำเข้าขยะโครงการเผาขยะของสวีเดนเพื่อใช้เป็นพลังงานสร้างกระแสไฟฟ้าสำหรับบ้านกว่า 250,000 หลัง พลังงานทั้งหมดเกิดจากการเผาไหม้ขยะในปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบผลในประเทศต่างๆ ทั่วโลกซึ่งเป็นความร่วมมือกันจาก 3ส่วนใหญ่ในสังคม ได้แก่ผู้ผลิตสินค้าละอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบการจัดการขยะปัจจุบันสวีเดนมีโรงงานเผาขยะมากกว่า30 แห่งทั่วประเทศ ในปี 2555 คาดว่าสวีเดนกำลังจัดการการเผาขยะได้อีกหลายเท่าตัวในภาวะที่ราคาพลังงานจากน้ำมันยังมีราคาสูงและพลังงานทางเลือกอื่นๆเช่นพลังงานปรมาณูยังเป็นที่ถกเถียงกันเป็นต้น

Comments

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.